Fotowoltaika
Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Dofinansowaniem fotowoltaiki interesuję się coraz więcej osób. Panele fotowoltaiczne stają się bardziej popularne – szczególnie w gospodarstwach domowych i firmach. Jest to sposób na pozyskiwanie tańszej i ekologicznej energii elektrycznej. Instalacja paneli jest sporym wydatkiem, na który wiele osób nie może sobie pozwolić. Jednak istnieją różne programy państwowe, które pokrywają część kosztów inwestycyjnych. Jakie są to programy i gdzie można uzyskać dofinansowanie fotowoltaiczne w 2019 roku?

Program „PROSUMENT”

Ten program przewidziany jest na lata 2014-2022, lecz finalizacja umów i pożyczek  powinna skończyć się z rokiem 2020, budżet przewiduje na to 800 mln złotych. W ramach tego programu można się starać o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. W programie mogą brać udział osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady udzielania dofinansowania to:

  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. złotych, w zależności od beneficjenta
  • oprocentowanie pożyczki 1%
  • maksymalny okres finansowania pożyczki – 15 lat
  • brak możliwości uzyskania dofinansowania z innych środków publicznych

Program „CZYSTE POWIETRZE”

Ten program pomaga uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów oraz montaż i zakup nowych źródeł ciepła, docieplenia przegród budynku, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, instalacja odnawialnych źródeł energii, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ma to na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie płynów emisji oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiczne mogą składać właściciele lub współwłaściciele domków jednorodzinnych oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW z terminem do 30 czerwca 2027 roku.

Wysokość dofinansowania

  • Uczestnicząc w programie, możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów
  • Minimalny koszt przedsięwzięcia to 7 tys. złotych
  • Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
  • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. złotych, lecz pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką  

Pożyczki bankowe na panele fotowoltaiczne 

Warto zapoznać się z nisko oprocentowanymi kredytami bankowymi, które dostępne są dla osób prywatnych. Część z banków stworzyło własne oferty ekologiczne, które skierowane są do konsumentów, którzy nie skorzystali z dotacji dofinansowania fotowoltaicznego, ale potrzebują gotówki na instalacje. Oferty zazwyczaj dopasowane są pod indywidualnego klienta i jednocześnie są na tyle atrakcyjne, by przekonać kredytobiorcę do skorzystania z oferty banku bez konieczności oczekiwania na decyzje z innych źródeł dofinansowania. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *